Myyntinäyttely

AGNI

Myyn­ti­näyt­te­lyyn voit tulla kat­so­maan val­miita ja tekeillä ole­via tuot­teita sil­loin kuin se sinulle sopii par­hai­ten. Myyn­ti­näyt­tely sijait­see Kera­van tuo­tan­to­ti­lo­jen yhteydessä.

Myyn­ti­näyt­tely
  • Osoite: Kyt­kin­katu 1, 04220 Kerava (alla oleva kartta osoit­taa myyn­ti­näyt­te­lyn sijainnin)

Avaa kartta suu­rem­pana tästä →