Ajankohtaista

Image2

Kiertoilmalämpöä

Kier­toil­ma­ta­kan suu­rin etu on sen nopea läm­mön­tuotto. 5 minuu­tissa alkaa takka läm­mit­tää ja antaa pisim­mil­lään 6 tun­tia läm­pöä yhdellä pesällisellä.

Myös kaikki ulko­näöl­li­set asiat on hel­pompi toteut­taa kuin perin­tei­sissä takoissa.