Ajankohtaista

Image4

KIERTOILMATAKKA

Kiertoilmatakan voi asiakas aina suunnitella mieleisekseen.

Kier­toil­ma­ta­kan voi asia­kas aina suun­ni­tella mieleisekseen.

Kratkin 16 kW takkasydän palaa jopa 6 tuntia yhdellä pesällisellä.

Krat­kin 16 kW tak­ka­sy­dän palaa jopa 6 tun­tia yhdellä pesällisellä.

Toteutimme kiertoilmatakan vanhaan vaatekomeroon hevostilalle. Tulisijan keveyden takia ei lattioita tarvinnut avata ja tehtaan oma palonsuojalevy suojaa ympäröivät rakenteet.

Toteu­timme kier­toil­ma­ta­kan van­haan vaa­te­ko­me­roon hevos­ti­lalle. Tuli­si­jan kevey­den takia ei lat­tioita tar­vin­nut avata ja teh­taan oma palon­suo­ja­levy suo­jaa ympä­röi­vät rakenteet.

Vanhasta avotakasta muokattavissa helposti tehokas kiertoilmatakka

Van­hasta avo­ta­kasta muo­kat­ta­vissa hel­posti teho­kas kiertoilmatakka