Perusvarusteet

Perustarvikkeet

Kaik­kien gril­lien mukana tule­vat perus­tar­vik­keet ovat kaa­du­kasta ja kes­tä­vää suo­ma­laista käsi­työtä. Ne val­mis­taa ja toi­mit­taa Ina­ri­lai­nen seppä Pasi Hurttila.